Posts Tagged “phong thủy cửa đi”

Phương pháp bố trí cửa để tránh bị hao tài

10th Feb 2012Kiến Thức Phong Thủy

Một phần quan trọng của ngôi nhà là cửa chính . Khi cửa chính đặt đúng vào cát phương (hướng mang lại may mắn) thì gió và không khí từ cửa chính thổi tới đều mang theo may mắn

Facebook